Vi följer noggrant utvecklingen och förlitar oss på den information och direktiv som folkhälsomyndigheten och regeringen rekommenderar. Vi ser till att hålla oss uppdaterade kontinuerligt och kommer att vidta åtgärder om nödvändigt.

Vår verksamhet fortsätter att hålla öppet tillsvidare. Vi vill dock uppmana till det individuella ansvaret:

  • Känner du dig inte fullt frisk ska du inte besöka oss
  • Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten före och efter träning
  • Rengör den utrustning du använt efter träning
  • Undvik nära kontakt med sjuka människor

Desinfektion, tvål, papper och handsprit tillhandahålls i alla våra lokaler precis som vanligt.
Läget som råder påverkar oss alla på olika sätt. Vill du stötta oss gör du det bäst genom att inte frysa ditt träningskort.

Tack för din förståelse

2020-04-01T13:55:23+02:00