Från och med 1/1-2020 tar vi över Yogease lokaler på Södra Järnvägsgatan 38. Detta innebär att vår existerande yogastudio tas bort och ersätts av en större spinningssal.

I och med detta kommer vi även att uppgradera  våra nuvarande cyklar mot 35 st BodyBike Smart Plus cyklar. BodyBike Smart Plus är den uppdaterade modellen av den cykeln vi har idag. Utbyggnaden av spinningssalen kommer att ske under jul och nyårsveckan och vi räknar med att få inviga den nya salen i början av januari.

För mer information kontakta:

Johan Karinen
Verksamhetschef Friskvårdskompaniet
Mobil: 070-311 23 93
johan@friskvardskompaniet.se

2019-10-30T22:12:20+01:00